adj.

Փակեալ պարսպաւ. պարսպաւոր.

Այն վայր ոչ էր պարսպափակ. (Ուռպ.։)

Որովք շրջապատել պարսպափակ ամրութեամբ պահպանիւր սուրբ եւ կաթողիկէ եկեղեցի. (Անան. եկեղ։)

Սա լիր արկեալ պարսպափակ առնէ զպարիսպն անւոյ. (Ասող. ՟Գ. 11։ 1)