bot. s.

arum, colocasia.

s.

Առմտիք ինչ՝ կամ պտուղ վայրի, որ լինի ճարակ խոզից. cf. Եղջիւր.

Որպէս պեհիտրոնն եւ մտուկքն եւ տիդանքն՝ խոզի կերակուր են՝ փոքր ինչ անգիտացն. նոյնպէս եւ դառն եւ տախտուկ եւ թքանելի քան զմեզ ոչ ոք գտանիցէ. (Համամ առակ.։)