va.

to give heart, to encourage, to fortify;
to consolidate, to strengthen.

ն.

Պնդակազմ առնել. որպէս Սրտապնդել. քաջալերեր. զօրացուցանել. սիրտ տալ.

Պնդակազմեալ զեղբարսն որ ի հռովմ էին՝ ի ձեռն թղթոյ. (Ճ. ՟Գ.։)

Պնդակազմել զյողդողդսն արւութեամբ. (Մաշկ.։)

Հոգին սուրբ առաքի առ ձեզ, եւ պնդակազմէ ի ճշմարտութիւն. (Տօնակ.։)

Եո որպէս Պնդապէս յարել՝ միացուցանել, կապել.

առաւել պնդակազմեաց զձեզ ի գութ սիրոյ նորա. (Ոսկ. ի մելիտ.։)

Պնդակազմեալ զմեզ ընդ չարիսն՝ հեշտանամք ընդ ախտս. (Պիտառ.։)