adj.

enticing to lewdness, obscene.

adj.

Պատրանօք հրապուրիչ ի պոռնկութիւն.

Պոռնկապատիր պատկերացն կերպարան՝ աստարտայ եւ քամովսայ. (Նար. կ.։)