Բառ ռմկ. որպէս Սենեկապան.

Մերկ արապիկ մի ես տեսայ, էր խանութպան ու ջամըռայ. զրուցեց մընջնակ որ հասկացայ, չընքիթն ահեղ ու մասխարայ (կապիկն)։ Էր ջամըռայ թագուորական, ւականջ ունէր ի յիժ նըման. ապաշխարեաց, ւէր անպիտան, զնա նըզովէ սաղմոսարան (այն է յուդա մատնիչ). (Շ. առակք.։)