ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ ձ. ՋԱՅԼԵՄ ՋԱՅԼԻՄ. Ջայլ առնել. խմբիլ ի կոծ առնուլ. պար առնուլ լալականաց.

Կոծ մոլութեանն զդիակամբն ջայլէին. (Բուզ. ՟Դ. 15։)

Ջայլիմ. (պար) (առնուլ). Արիստակ. գրչ.