va.

to warm, to heat, to make hot or warm;
to boil;
կարի իմն —, to overheat;
— զանկողին, to warm a bed.

θερμαίνω, διαθερμαίνω , πυρίω, ἑκπυρόω, ὐποκαίω calefacio, ignifacio, fervefacio, succendo. Տալ ջեռնուլ. ջերմացուցանել. բորբոքել. եռացուցանել. վառել. տաքըցնել. ... եբր. խամամ.

Ջեռուցանել տապակս եւ կատսայս ... ջեռուցին պատրաստեցին։ Ի տապակսն ջեռուցեալո իջուցանել։ Արկցեն ի սանս ջեռուցեալս։ Ընդ ջեռուցանել արեգական։ Ջեռուցից զնոսա որպէս ջեռնու արծաթ։ Արկցէ յերկիր զձուս իւր, եւ ջեռուսցէ ընդ հողով։ Ջեռուցանէր զարքայ, եւ պաշտէր զնա.եւ այլն։

Ցուրտ եւ տօթ, զի մի զովացուցանէ, եւ միւսն ջեռուցանէ։ Հրային մասամբ ջեռուցանէ զամենայն գոյացեալս. (Յճխ. ՟Է։ Եղիշ. ՟Ը։)

Որ զմերկոյն ջեռոյց զթիկունսն. (Ոսկ. մտթ.։)

Խնամելով մատոյց աստուած զյոբ ի փորձութիւն, ոչ այնպէս ջեռոյց զարդարն, իբրեւ թէ ջեռուցեալ յանդիմանեսցի ... ջեռուցանելով զթագաւորական ոսկին, եւ սրբելով զդահեկանս նորա. (Իսիւք.։)

Անցուրտ ջերմութեամբ ջեռուցանօղք զմերս սառնասեր սրտիցս անբորբոք չիջումն. (Նար. ՟Ձ՟Ա։)

Երամ սրովբէից եւ քրովբէք ... կաթ ի յոգիս մեր արկէք, սիրովըդ ձեր ջեռուցէք. (Լմբ. տաղ հրեշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ջեռուցանեմ
դու ջեռուցանես
նա ջեռուցանէ
մեք ջեռուցանեմք
դուք ջեռուցանէք
նոքա ջեռուցանեն
Imparfait
ես ջեռուցանեի
դու ջեռուցանեիր
նա ջեռուցանէր
մեք ջեռուցանեաք
դուք ջեռուցանեիք
նոքա ջեռուցանեին
Aoriste
ես ջեռուցի
դու ջեռուցեր
նա ջեռոյց
մեք ջեռուցաք
դուք ջեռուցէք
նոքա ջեռուցին
Subjonctif
Présent
ես ջեռուցանիցեմ
դու ջեռուցանիցես
նա ջեռուցանիցէ
մեք ջեռուցանիցեմք
դուք ջեռուցանիցէք
նոքա ջեռուցանիցեն
Aoriste
ես ջեռուցից
դու ջեռուսցես
նա ջեռուսցէ
մեք ջեռուսցուք
դուք ջեռուսցջիք
նոքա ջեռուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ջեռուցաներ
դուք մի՛ ջեռուցանէք
Impératif
դու ջեռո՛
դուք ջեռուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ջեռուցանիջիր
դուք ջեռուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ջեռուսջի՛ր
դուք ջեռուսջի՛ք