ՋԵՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. իբր Ջեռուցանել (որպէս դնի յայլ ձեռ). θέρω calefacio.

Զամենայն լնու զաչս լուսովն, եւ զմարմնական բնութիւն ջերացուցանէ, այլ ոչ տոչորէ. (Առ որս. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ջերացուցանեմ
դու ջերացուցանես
նա ջերացուցանէ
մեք ջերացուցանեմք
դուք ջերացուցանէք
նոքա ջերացուցանեն
Imparfait
ես ջերացուցանեի
դու ջերացուցանեիր
նա ջերացուցանէր
մեք ջերացուցանեաք
դուք ջերացուցանեիք
նոքա ջերացուցանեին
Aoriste
ես ջերացուցի
դու ջերացուցեր
նա ջերացոյց
մեք ջերացուցաք
դուք ջերացուցէք
նոքա ջերացուցին
Subjonctif
Présent
ես ջերացուցանիցեմ
դու ջերացուցանիցես
նա ջերացուցանիցէ
մեք ջերացուցանիցեմք
դուք ջերացուցանիցէք
նոքա ջերացուցանիցեն
Aoriste
ես ջերացուցից
դու ջերացուսցես
նա ջերացուսցէ
մեք ջերացուսցուք
դուք ջերացուսցջիք
նոքա ջերացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ջերացուցաներ
դուք մի՛ ջերացուցանէք
Impératif
դու ջերացո՛
դուք ջերացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ջերացուցանիջիր
դուք ջերացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ջերացուսջի՛ր
դուք ջերացուսջի՛ք