s.

reservoir, tank, cistern.

adj.

Ուր ջուրն ամբարեալ մնայ. ջրաժողով.

Ջրամբար արձանագործ քարեղինէն ճանապարհ աստիճանեալ ներքուստ ի վեր՝ մինչ ի կատար անձաւին. (Արծր. ՟Դ. 11։)

s.

ՋՐԱՄԲԱՐՔ գ. Ամբարք ջրոց. ջրաժողով վայր. ջրշիղջ.

Որոց ոչ բաւէին աւազանք, եւ ոչ ջրամբարք կիստեռանցն ի մկրտել. (Ճ. ՟Բ. եւ Շիր. յայտն.։ եւ Սանահն.։)