adj.

surrounded or covered with water, flooded, inundated.

adj.

Պատեալ եւ շրջափակեալ ջրով. ջրալից. ջրայեղց.

Իջրապատ անդնդոցն ոչ գտանիցի տեղի փախստեան. (Յհ. կթ.։)