adj.

aquatic.

adj.

Սնեալ ի ջուրս. եւ Որ ինչ հայի ի սնունդն ջրով.

Ամենայն փայտք ջրասունք (յն. որք ի ջուրս). (Եզեկ. ՟Լ՟Ա. 14։)

Աճեցունք ջրասուն վայելչութեամբքն. (Ագաթ.։)