s.

Տուն եւ տեղի կամ ընդունարան ջրոյ, ջրամբարք. գուբ. հոր.

Անձրեւն անդ յստակի ի պղտորութէանն, եւ ապա մտանէ ի ջրատունն. (Վստկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ջրատուն ջրատունք
accusatif ջրատուն ջրատունս
génitif ջրատան ջրատանց
locatif ջրատան ջրատունս
datif ջրատան ջրատանց
ablatif ջրատանէ ջրատանց
instrumental ջրատամբ ջրատամբք