s.

act of sprinkling with water.

s.

ῤαντισμός aspersio. Ցանումն ջրոյ. սրսկումն.

Ջրացանութեամբ ջուրցն մաքրէին. (Արիստակ. մկրտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ջրացանութիւն ջրացանութիւնք
accusatif ջրացանութիւն ջրացանութիւնս
génitif ջրացանութեան ջրացանութեանց
locatif ջրացանութեան ջրացանութիւնս
datif ջրացանութեան ջրացանութեանց
ablatif ջրացանութենէ ջրացանութեանց
instrumental ջրացանութեամբ ջրացանութեամբք