s.

drinking water only, teetotalism;
watering;
water-drinking.

s.

ὐδροποσία aquae potus. Ջրըմպու լինելն. ըմպելն զպարզ ջուր. եւ Ոռոգումն.

Ոչ ոք այլոց ոտից կարոտացաւ (այսինքն չեղեւ պատագրոս), ջրըմպութեամբ կեցեալ. (Բրս. պհ. ՟Ա։)

Ո՞րբեցութեամբ գոլով յիմարեալ, եւ ոչ ջրըմպութեամբն խոհենամայր. (Սկեւռ. լմբ.։)

Ասեն, թէ հարկանին ստամոքսդ եւ լեարդ ի ջրըմպութենէ այտի. (Եւագր. ՟Ի։)

Ընդ ոռոգանելոյ ոստոցն եւ արմատն ջրըմպութեամբ զովանայ. (Թէոփիլ. պհ.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ջրըմպութիւն ջրըմպութիւնք
accusatif ջրըմպութիւն ջրըմպութիւնս
génitif ջրըմպութեան ջրըմպութեանց
locatif ջրըմպութեան ջրըմպութիւնս
datif ջրըմպութեան ջրըմպութեանց
ablatif ջրըմպութենէ ջրըմպութեանց
instrumental ջրըմպութեամբ ջրըմպութեամբք