adj.

great.

adj.

Բառ պ. Իմաստուն. ներհուն. հմուտ. ճոխ. պատուաւոր. մեծ.

Մովպետան մովպետ ռատ՝ յազէ. (Եղիշ. ՟Ը։)

Կուռ, ռայն է ռատ՝ ներկրելոցն՝ (կամ ներկուռ եղելոց) քերթողացն ի դէպ անուն կամ ձայն. (Երզն. քեր. ի Համամայ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենառատ

Անաչառատես

Առատ, աց

Առատաբաշխ

Առատաբաշխութիւն, ութեան

Առատաբեր

Առատաբերութիւն, ութեան

Առատաբուղխ

Առատագութ

Առատահոս

Առատաձեռն

Առատաձեռնեմ, եցի

Առատաձեռնութիւն, ութեան

Առատաձիր

Առատամիտ

Առատամտութիւն, ութեան

Առատանամ, ացայ

Առատաշնորհ

Առատապարգեւ

Առատապէս

Voir tout