adj.

stone-hoofed, solid hoofed;

s.

steed, courser.

adj.

Որոյ սմբակն կամ կճղակն է իբրեւ զսալ.

Հասանէ աժխոյժն խիզախմամբ՝ իւրովն ճանճաճերմակ եւ սալասմբակն երիվարաւ։ Կռօնոս յայծի հեծեալ (ժամանակն յայծեղջիւնր (ի վրնջապապչեակն քաղ սալասմբակ. (Մագ. ՟Լ՟Դ. ՟Ծ։)