vn.

cf. Պաղիմ.

չ.

πήγνυμαι, καταπήγνυμαι congelasco. Որպէս սառն լինել. սառնուլ. պաղիլ. հովանալ. սառ կըտրիլ, պաղիլ.

Հոգւոյս իմոյ՝ որ սառնացաւ ի շինչոյ աշխարակուլ վիշապին։ Ջերմացո՛ զսառնացեալ հոգիս իմ ի գործս բարեաց։ (Մարաթ.։)

Սառնացեալ ազգամութեամբն, եւ ոչ բնաւ ջերմանայ աստուածային սիրովն։ Սառնացեալ ի սիրոյ աստուծոյ։ Մեղօք սառնացեալ վայր։ Որք սառնացեալ են ի գթոյ, եւ բորբոքեալ բարկութեամբ. (Լմբ. ժղ. Լմբ. պտրգ. Լմբ. յայտն.։)

Վասն սառնացեալ բարուց ուսումնականաց մերում ազգի. (Մեծոբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես սառնանամ
դու սառնանաս
նա սառնանայ
մեք սառնանամք
դուք սառնանայք
նոքա սառնանան
Imparfait
ես սառնանայի
դու սառնանայիր
նա սառնանայր
մեք սառնանայաք
դուք սառնանայիք
նոքա սառնանային
Aoriste
ես սառնացայ
դու սառնացար
նա սառնացաւ
մեք սառնացաք
դուք սառնացայք
նոքա սառնացան
Subjonctif
Présent
ես սառնանայցեմ
դու սառնանայցես
նա սառնանայցէ
մեք սառնանայցեմք
դուք սառնանայցէք
նոքա սառնանայցեն
Aoriste
ես սառնացայց
դու սառնասցիս
նա սառնասցի
մեք սառնասցուք
դուք սառնասջիք
նոքա սառնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սառնանար
դուք մի՛ սառնանայք
Impératif
դու սառնացի՛ր
դուք սառնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու սառնասջի՛ր
դուք սառնասջի՛ք