adj.

Սառամբ կամ սառնամանեօք պատեալ. սառնամած. սառնամանուտ.

Սառնապատք, ձիւնաթաղք։ Տապանայր ծովն սառնապատ լճիւն. (Ագաթ.։ Շար.։)

Ի ձմեռային սառնապատ եղանակաց։ Յաւուրս սառնապատ ձմեռայնոյ. (Զքր. կթ.։)