adj.

great, terrible, violent;

gr.

— մակբայ, intense adverb;
— մասնիկ, increasing particle.

adj.

Սաստիկ. մեծ. ահագին.

Յաղագս մեծի եւ սաստկական արեւմտեայ շարժմանն. (Սարկ. շարժ.։)