adj.

Որ ինչ ունի զտեսակ՝ զձեւ եւ զնշանակ սգոյ.

Յովհաննէս սգատեսակ հանդերձիւն։ Վասն սգատեսակ զգեստուն։ Փոխէ զհանդերձն սգատեսակ. (Իգն.։ Շ. մտթ.։ Լմբ. պտրգ.։)