adj.

clothed in black, in mourning.

adj.

cf. Սեւազգած;

s.

mourning suit.

adj.

ՍԵՒԱԶԳԱԾ ՍԵՒԱԶԳԵՍՏ. որ եւ ՍԵՒԱԶԳԵԱՑ. Սեւաւ զգեցեալ ի թուխս համակեալ. սգաւոր. տխուր.

Յորժամ տեսանիցեն (կանայք) զարս ամուսինս մերձ ի վախճանեալ, զիարդ սեւ ազդած լինին. (Ոսկ. ես.։)

Ձայնարկու գուսանս, սեւազգեստք, եւ աշխատօղ կանայք. (Խոր. ՟Բ. 57։)

Մնաց քաղաքն բազմորդի իբրեւ զմայր սեւազգեստ ի վերայ մանկունց իւրոց. (Երզն. քեր. յիշատ.։)

Կրօնաւորք միշտ սեւազգեստք են, եւ բնաւ սգաւորք. (Մխ. առակ.։)

s.

ՍԵՒԱԶԳԵՍՏՔ տից, իւք. գ. Սեւաւ զգեստք, կամ որպէս սեւազգեցութիւն.

Հող արկանէին ի վերայ գլխոց իւրեանց, եւ սեւազգեստիւք եւ բացագլխօք ճիչկանս առնէին. (Ուռհ.։)