s.

blackness, black or brown colour, swarthiness.

s.

μελανία nigredo. Սեաւն գոլ. թխութիւն.

Սպիտակութիւն եւ սեւութիւն։ Դեղնութիւն կամ սեւութիւն. (Արիստ. ստորոգ.։)

ածուխ սեաւ է քան զստուեր, եւ որ այլ ինչ սեւութիւնք իցեն։ Ի ծագել լուսաւորաց նոյնպէս կան մնան սեւութիւնքն. (Յճխ. ՟Զ։)

Վասն միագոյն սեւութեան սնարի բարձիցն. (Եղիշ. ՟Ը։)

Տեսեալ զմարդկային բնութիւնս ի սեւութենէն գեղեցկացեալ։ Սպիտակացեալք ի սեւութենէ անգիտութեանն։ Զաղջամուղջին սեւութիւն գունոյն փոխարկել ի ձեան պայծառութիւն։ Զագռաւացեալ սեւութիւն մեղաց մերոց հրով ապաշխարութեամբ սրբեսցուք. (Նիւս. երգ.։ Արշ.։ Նար. ՟Ծ՟Բ. եւ Նար. յովէդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սեւութիւն սեւութիւնք
accusatif սեւութիւն սեւութիւնս
génitif սեւութեան սեւութեանց
locatif սեւութեան սեւութիւնս
datif սեւութեան սեւութեանց
ablatif սեւութենէ սեւութեանց
instrumental սեւութեամբ սեւութեամբք