adj.

negro;
cf. Սեւորակ.

սեւկայ կամ կան, կանց կամ կնոց. Սեաւ. թուխ.

Ի սեւկայ սեւորդիք անուանէին. (Յհ. կթ.։)

շուրջ զնովաւ բազմութիւնք սեւկնոց (դիւաց) այլ ինչ պատմէին նմա չարագոյնս բազումս. (Ճ. ՟Բ.։)