s.

cf. Սրովբէ;
focus of love.

s.

ՍԷՐԱՐՓԻ կամ ՍԵՐԱՐՓԻ. Սիրով արփիացեալ, կամ վառեալ սերովբէ, որ յայլ լեզուս ասի սէրափին, սէրաֆիմ.

Սէրարփին սիրասուր սլացմամբ՝ սխրասարաս սաւառնմամբ. (Նար. խչ.։)

Երկրակոխ հիւթաւոր առ սերարփին սրբաբան. (Նար. մծբ.։)