s.

Song of Solomon.

Բառ եբր. շէրշէրիմ, շիրաշիրիմ. այսինքն Երգ երգոց. օրհնութիւն օրհնութեանց. շարական շարականաց.

Առ հեբրայեցիսն Երգ երգոց սէրսէրիմ կոչի. (Եւս. պտմ. ՟Զ. 25։)