cf. Սիզուտ.

adj.

weedy, grassy, abounding in weeds, in grass.

adj.

Ուր բուսանի սէզ բազում. խոտաւէտ.

Ցանեն զթրմուղն ի սիզուտ եւ իփշաբեր վայրին. նա սրբէ զտեղին, եւ չորցնէ զամէն վայրի խոտքն։ Զսիզուտ եւ զհիլանու վայրսն. (Վստկ. ՟Խ՟Թ. ՟Ծ՟Ա։)