adj.

murderous;

s.

hired assassin.

adj.

Բառ լտ. սիգարիուս, (ի սիգա, դաշոյն). sicarius σικάριος . Սրիկայ. սուսերաւոր՝ սուսերաձիգ աւազակ, մարդասպան.

Ապստամբեցուցեր եւ հաներ յանապատ չորս հազարս արս սիկարեանս. (Գծ. ՟Ի՟Ա. 38։)