adj.

beloved of God.

adj.

Յն. ոճով, որպէս Սիրելի աստուծոյ. φιλόθεος amicus charusque deo. տես եւ ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԷՐ՝ ըստ ՟բ. նշ.

Զամենեսին սիրաստուածս միանգամայն եւ աստուածասէրս, սիրօղս զճշմարիտն աստուած, եւ անդէն (կամ անդրէն) սիրեցեալս ի նմանէ. (Փիլ. իմաստն.։)