cf. ՍԻՐԱԲԱՐ. ἁγαπητῶς amabiliter)

Բացցուք զդուռն սրահի տան մերոյ եկին եւ պանդխտին սիրողապէս, եւ բացցին մեզ դրունք արքայութեանն երկնից. (Եփր. պհ.։)

Սիրողապէս շաղկուպն. (Մաքս. ի դիոն.։)

Մայր կենաց, հրամանաւ սիրողապէս, եւ հայեցմամբ պաղատանաց բարեխօսեա. (Սկեւռ. աղ.։)