s.

fault, mistake, error, oversight, failing, blunder.

s.

Սխալ. սխալումն. վրիպումն. յանցանք. պակասութիւն. գթումն.

Համբերութեամբ զթողութիւն սխալականացն գտցէ. (Յճխ. ՟Է։)

Ի լինելն ինչ սխալանաց զրադաշտի առ տիկինն, եւ հակառակութեան ի ներքս անկանելոյ, պատերազմի ի վերայ նորա շամիրամ։ Ոչ հեղգութեամբ եւ անզգուշաբար վրիպեալ, եւ ոչ կամաւոր սխալանօք ի սմա յարմարեալ բան. (Խոր. ՟Ա. 16։ ՟Բ. 72։)

Մաքրացաւ ի շրթանց սխալանաց. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սխալանք
accusatif սխալանս
génitif սխալանաց
locatif սխալանս
datif սխալանաց
ablatif սխալանաց
instrumental սխալանաւք