adj.

cf. Սխրալի.

adj.

ՍԽՐԱՍԱՐԱՍ ՍԽՐԱՏԵՍԻԼ. cf. Սխրալի.

Սխրաստրաս սաւառնմումբ՝ անսայթաքական գնացիւք. (Նար. խչ.։)

Կաթողիկէն սխրատեսիլ՝ զոր հիմնադրեաց սմբատ յիւրում քաղաքին յանի. (Սամ. երէց.։)