s.

side, loin, flank.

s.

ψοά lumbus. (որք թարգմանին եւ Զիստ). Սին եւ անոսկր մասն կշտի. ստորին մասն միջաց կամ կողից, որ միանայ ընդ ոսկերս զստին առ երիկամամբք.

եհար զնա աբեններ նիզակաւն ընդ սնակուշտն, եւ ել նիզակն ընդ զիստ նորա (յն. յետս կոյս (։ Եհար (սրով զաբեններ) ընդ սնակուշտն, եւ մեռաւ ՟Բ. (Թագ. ՟Բ. 23։ ՟Գ. 27։ ՟Ի. 10։)

Հարզսնակուշտն ասայէլի ի տէդ նիզակի. (Եփր. թագ.։)

Կամէր սրով հարկանել զսնակուշտ եղջերուին. (Ճ. ՟Բ.։)