adj.

futile and false, fallacious.

adj.

Սնոտի եւ պատրողական. ստոյգ. խաբեական. ստայօգ. խաբեական.

Արհամարհողք սնոտիապատիր դոցն մոլորութեան։ պաշտօն տանել սնոտիապատիր ձուլածոյ պատկերաց. (Ճ. ՟Ա. Ճ. ՟Գ.։)

Քաղցրացուցանեն զսնոտիապատիր բանսն. (Սարգ. ՟բ. պ. ՟Դ։)