adj.

horrible, terrible, dreadful, ghastly, hideous, formidable, frightful;
մեծաւ —լեօք, greatly wondering.

adj.

φρικτός horibilis. Արժանի սոսկալոյ. սոսկաւոր. զարհուրելի. սոսափելի. ահաւոր. ահագին. քսամնելի.

Սարսեսցեն յինէն՝ իբրեւ լուիցեն բռունք սոսկալիք. (Իմ. ՟Ը. 15։)

Սոսկալի տեսիլ։ Սոսկալի հիացմամբ. (Շար.։)

Բանիւ իմն եւ անուամբ սոսկալեաւ. (Խոր. ՟Ա. 33։)

Իսկ (Նար. յովէդ.)

Մեծաւ սոսկալեօք օրհնեցին. իմա սոսկմամբ, հիացմամբ։