adj.

famished, suffering from famine or hunger.

adj.

Լլկեալ ի սովէ. սովաբեկ. սովամահ.

Սովալլուկ զանձինս առնէին. (Ճ. ՟Ը.։)

Սովալուկ լինել, եւ ծարաւով մաշիլ։ Սովալլուկ եւ մերկ խայտառակ շրջեսցի. (Սարգ. յկ. ՟Գ. ՟Դ։)