s.

exhaustion, consumption, consummation, destruction, loss;
cessation, termination, term.

s.

Սպառիլն. սպառուած.

Երկրորդ գալուստն քրիստոսի այսմ յաւիտենիս սպառումն է։ Մօտ ի սպառումն կենաց աշխարհի։ Յաւիտենական է՝ ոչ սպառումն ունելով. (Խոսր.։)

Բխեալ ի հօրէ, եւ առեալ յորդւոյ, ոչ որոշմամբ, եւ ոչ սպառմամբ. (Նար. յովէդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սպառումն սպառմունք
accusatif սպառումն սպառմունս
génitif սպառման սպառմանց
locatif սպառման սպառմունս
datif սպառման սպառմանց
ablatif սպառմանէ սպառմանց
instrumental սպառմամբ սպառմամբք