s.

service, office, function;
administration;
վարժել ի —, to inure or accustom to service.

s.

Հարկիլն ի սպաս. հարկ պաշտաման. արբանեկութիւն. սպաս. սպասաւորութիւն. ծառայութիւն. պաշտօն.

Մտերմական ծառայութեամբ կատարէր զբոլոր սպասահարկութիւն նորա։ Յոլով ժամանակս կատարեցին ի սպասահարկութիւնս (առաքեալք)։ Առ սուրբս սպասահարկութեան։ (Զհրեշտակս) քումդ հրամանատրեաց կալ յանդադար սպասահարկութեան։ Սպասահարկութեան ուղղութիւն. (Յհ. կթ.։ Կանոն.։ Նար. խչ.։ Անան. եկեղ.։ Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սպասահարկութիւն սպասահարկութիւնք
accusatif սպասահարկութիւն սպասահարկութիւնս
génitif սպասահարկութեան սպասահարկութեանց
locatif սպասահարկութեան սպասահարկութիւնս
datif սպասահարկութեան սպասահարկութեանց
ablatif սպասահարկութենէ սպասահարկութեանց
instrumental սպասահարկութեամբ սպասահարկութեամբք