adj.

noble, chivalrous, gallant.

adj.

Իբր Ասպետափառ. փառացի. եւ կամ իբր Սպիտակափառ. պայծառ.

Հեր գլխոյ նորա ուղեբեկ ջոկացեալ ի վերա սպետափառ ճակատուն. (Արծր. ՟Ե. 11։)