s.

cf. Սապատ.

s.

Որպէս Սապատ. սէբէդ, սէբէդ սանտըգ.

Թագուցաւ յինէն գործս, եւ եդաւ ի սպէտ մորթեղէն տապանակիս ի սամուէլէ, եւ ընկեցաւ ի խաղս գրանոցիս. (Արշ.։)