adj.

spotted with white speckled, dapple-grey, grey.

adj.

Ունօղ զխայտուց սպիտակ. սպիտականիշ. պուտ պուտ ճերմակ.

Լինի ի մակեդոնիա մարմարիոն կանաչ սպիտակախայտ (կամ կանաչախայտ սպիտակ). (Խոր. աշխարհ.։)