adj.

story-telling, romancing, fabulous, lying.

adj.

Պատմօղ զստութիւն. եւ Պատմեալ ստութեամբ. ստայօդ. մտացածին.

Յոյժ հաւանեալ էին ստապատում առնն մոլորելոյ. (Ղեւոնդ.։)

Զի մի՛ ստապատում բանիցն հետեւեսցուք. (Ասող. ՟Գ. 1։)