adj.

infatuated with false opinions.

adj.

ψευδόδοξος . Ուր իցէ սուտ վարկ եւ կարծիք.

Բժշկել զվայրապար հարուածս առաջին բաժանմանն, եւ ի ստափառ հակառակութեանցն խորշել. (Միք. պատր. առ գր. տղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ստափառութիւն, ութեան

Օգոստափառ

Voir tout