ՍՏԵՂԷՆ ԳԻՆԴ կամ ԳՈՒՆԴ. Նոյն ընդ Ստեղագունդ.

Որպէս թէ ոք ի կրթարան մտեալ, եւ գունդս, եւ զստեղէն գինդսն տեսեալ։ Իսկ զստեղէն գինդսն վասն շրջանակութեան առ ի դիւ՛ր քերիլ. (Փիլ. նխ. ՟բ.։) (Եթէ ընթերցցիս, սըտեղէն, լինի որպէս ռմկ. շինծու, եափմա )։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստեղէն ստեղէնք
accusatif ստեղէն ստեղէնս
génitif ստեղինի ստեղինաց
locatif ստեղինի ստեղէնս
datif ստեղինի ստեղինաց
ablatif ստեղինէ ստեղինաց
instrumental ստեղինաւ ստեղինաւք