adj.

inferior;
terrestrial, mundane;
—ք, terrestrials, mortals, mankind.

adj.

κατώτερος inferior. Ստորնային. ստորին. ներքին. երկրաւոր.

Քեւ ցնծան ըստորայինքս ամենայն։ Հաճեցար ի ստորայնոցս առնուլ երկրպագութիւն. (Շար.։ Մաշտ.։)

Զապաւառ երկրաւոր ցանկութեանց, եւ ստորային սիրոյ արտաքս հանցուք. (Գր. հր.։)

Եւ արդարեւ ելաք ի ստորայնոցս ի բարձրագոյնսն՝ ուտելով զմարմին ճշմարիտ գառինն Աստուծոյ. (Շիր. զատիկ.։)