adj. s.

Որ իջանէ ի վայր՝ ի խորս. եւ էջք ի վայր.

Ոչ զմաքրափառն ի թալատայ (այսինքն զմարգարիտն ի ծովէ) արտակիտեալ ստորիջացն ի խորս. (Մագ. լ։)

Ի չորրորդ աւուրն՝ ստորիջի կանոնն ի սիոն։ Վասն այսորիկ ստորիջանք կանոնն ի սիոն. (Կամրջ.։ Տօնակ.։)