s.

truthfulness, veracity;
etymology.

s.

ἁλήθεια, ἁκρίβεια veracitas, diligentia. Ճշմարտախօսութիւն. բան անվրէպ. հաւաստի քննութիւն. ճշդութիւն. զգուշաւորութիւն։

Ստութեանն զստուգաբանութիւն (ընդդէմ կարգել)։ Ի ստուգաբանութենէն նուազեալ. (Յճխ. ՟Ի՟Գ։ Պրպմ. ՟Խ՟Բ։)

Բանս եւ համեմատութիւնս ստուգաբանութեան։ Մտաւոր ստուգաբանութեամբ։ Ընթերցասէրն պտղոմէոս գրեալ եւ յարդարեալ ստուգաբանութեամբ՝ դնէ ի դիւանապահ տունս. (Փիլ.։ Փարպ.։ Արծր. ՟Ա. 8։)

ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. ἑτυμολογία etymologia, via nominis. Վերլուծութիւն բառից ստուգութեամբ.

Ստուգաբանութեան գիւտ (մին ի մասանց քերականութեան). (Թր. քեր.։)

Ստուգաբանութիւն է լուծումն փաղառութեանց ի կատարեալ սեռ նախատիպ բառիցն։ Ստուգաբանութեան ձեւք են երեք. յիրէն, յարուեստէն, եւ ի ձայնէն. եւ յարացոյց առաջնումն՝ սափոր (որպէս թէ սափոր). երկրորդին՝ փայտատ (իբր հատ), եւ երրորդին՝ ճնճղուկ (որ ձայնէ ճը՛ն ճը՛ղ). (Երզն. քեր.։)

Յայտ է եւ ի ստուգաբանութենէն, քանզի նախայօժարական է՝ մին քան զմիւսն յօժարականն. (Նիւս. բն.։)

Շռայլեալք. որ է ստուգաբանութեամբ՝ սեռ այլայլեալ. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Խ՟Է։)

Անդարձն անկշռելի կոչի ստուգաբանութեամբ. (Վրդն. պտմ.) (գուցէ որպէս պիթէրաղի իմանայ զբառդ պրս. էնտէրզ )։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստուգաբանութիւն ստուգաբանութիւնք
accusatif ստուգաբանութիւն ստուգաբանութիւնս
génitif ստուգաբանութեան ստուգաբանութեանց
locatif ստուգաբանութեան ստուգաբանութիւնս
datif ստուգաբանութեան ստուգաբանութեանց
ablatif ստուգաբանութենէ ստուգաբանութեանց
instrumental ստուգաբանութեամբ ստուգաբանութեամբք