adv.

truly.

adv.

ἁκριβῶς, μετὰ ἁκριβείας accurate, exacte, certe. Ստուգութեամբ. ստուգիւ, ճշգիւ. անվրէպ. անշուշտ. աներկբայ.

Ճշգրիտ եւ ստուգաբար յայտնապէս պարատեսել. (Փիլ. լին.։)

Ոչ եւս գիտասցէ ստուգաբար. (Արիստ. առինչ.։)

Զիա՞րդ արդեօք ունէին զայս ստուգաբար։ Ոչ առնէր զքննութիւնն ստուգաբար. (Ոսկ. յհ.։)

Ստուգաբար ինձ վարկցի նախասացականն։ Աղէ՛ գրեա՛ ստուգաբար զլուծումն իւրաքանչիւր պատճառի. (Մագ. ՟Ի՟Ա. ՟Ծ՟Թ։)

Եթէ ոք ստուգաբար զգրեալսն իմանալ կամի, գտցէ եւ այլն. (Պիտառ.։)