adj.

knowing thoroughly, well informed;
certain, sure, true, certified, verified.

adj.

Ուր իցէ ստոյգ գիտութիւն ՝տեղեկութիւն՝ հմտութիւն.

Ստուգագէտ իմացուածիւ խորհրդոյ։ Ստուգագէտ իմացուածիւ ծանուցեալ։ Ետես ստուգագէտ իմացմամբ. (Յհ. կթ.։)