adj.

shadow-like, dark, obscure;
fleeting, passing.

cf. ՍՏՈՒԵՐԱԿԵՐՊ. σκιοειδής.

Որք զամենայն զօրինական ստուերատեսակ զերեւումն վատնեցին։ Փոփոխել զմարդկային կեանս ի ստուերատեսակ երեւութիցն ի ստուգապէս էիցն ճշմարտութիւն. (Նիւս. երգ.։)

Եւ ընդ ոտիւք զլուսինն ստուերատեսակ. (Շար.։)