կր.

ՍՔԱՆՉԱՆԱՅ ՍՔԱՆՉԱՆԻ կր. θαυμάζεται admiratione celebratur. Սքանչացեալ լինի. սքանչելի լինի. գովի իբրեւ սքանչելի.

Որ յաստուծոյ սքանչանայ պատուով։ Զհետ սրբոցն սքանչանայ (տպ. սքանչանի)։ Պատուի եւ ռեբեկա, սքանչանայ եւ լկա, գովի եւ գեբովրա։ Սողոմոն որպէս իմաստուն սքանչանի։ Եզեկիէլ որպէս տեսանօղ անճառելեացն սքանչանի. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37. եւ Ոսկ. ի կոյսն.։)

Սքանչանի մանանայն։ Սքանչանի թիւրակէս. (Նար. մծբ.։)

Սքանչացաւ գիտութիւն քո յիս. (Լմբ. սղ.։)

Որք զսքանչացեալն եւ զհիացեալն ի բազմաց սովորեցին ծաղր առնել. (Փիլ. իմաստն.։)